ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Η φοίτηση στα γενικά τα καθορισμένα από το ΥΠ.ΠΟ είναι υποχρεωτική για την απόκτηση Πτυχίου ή Διπλώματος Οργάνου ή Τραγουδιού ή Ανωτέρων Θεωρητικών.

Έτη φοίτησης:

ΘΕΩΡΙΑ -  3 χρόνια - για όλα τα Ειδικά μαθήματα

ΑΡΜΟΝΙΑ - 3 χρόνια - για όλα τα Ειδικά μαθήματα           

SOLFEGE - 6 χρόνια - για όλα τα Ειδικά μαθήματα 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 2 χρόνια -  για όλα τα Ειδικά μαθήματα     

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - 1 χρόνο - για Όργανα, Μονωδία & Πτυχίο Αντίστιξης

ΧΟΡΩΔΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ - 2 χρόνια - για όλα τα Ειδικά μαθήματα

ΟΡΧΗΣΤΡΑ - 2 χρόνια - για Έγχορδα & Πνευστά

ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ -  2 χρόνια - για Πτυχίο / Δίπλωμα Μονωδίας

PRIMA VISTA - 2 χρόνια - για Όργανα & Μονωδία (από Ανωτέρα σχολή)

ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ - 2 χρόνια - για Πιάνο, Κιθάρα, Έγχορδα (από Ανωτέρα σχολή) για απόκτηση Πτυχίου

ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ - 3 χρόνια - για απόκτηση Διπλώματος (από Ανωτέρα σχολή)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΙΑΝΟ έως προαγωγικές Μέσης Σχολής, εφόσον ο σπουδαστής δεν έχει το Πιάνο ως Ειδικό μάθημα και έως προαγωγικές Ανωτέρας Σχολής, για τους Σπουδαστές Φούγκας / Σύνθεσης

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - 2 χρόνια - για όλα τα Ειδικά μαθήματα

ΟΡΧΗΣΤΡΑ - 2 χρόνια - για Πτυχίο / Δίπλωμα των Εγχόρδων των Πνευστών και των Κρουστών

 

Για το Πτυχίο / Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής απαιτούνται:

ΘΕΩΡΙΑ  Γ / SOLFEGE Γ / ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ / ΜΕΤΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ / ΤΥΠΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ / ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ