ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι Εγγραφές ξεκινούν κάθε σχολική χρονιά από την 1η  Σεπτεμβρίου έως την 20η Οκτωβρίου για το Α’ εξάμηνο και έως 20 Φεβρουαρίου για το Β’ εξάμηνο, όπως ορίζεται απ’ το ΥΠ.ΠΟ., αλλά διαρκούν και για όλο το χρόνο για τα Ειδικά μαθήματα, εφόσον είναι ατομικά.

Οι αρχάριοι μαθητές γράφονται στην Α’ Προκαταρκτική τάξη Οργάνου ή Φωνής, ενώ όσοι προέρχονται από ιδιαίτερα μαθήματα μπορούν μετά από Κατατακτήριες Εξετάσεις που διενεργούνται στο Κεντρικό να καταταγούν σε ανώτερη βαθμίδα.

Το ίδιο ισχύει για Σπουδαστές που επιδεικνύουν ιδιαίτερο ζήλο και καταφέρνουν σε μια διδακτική χρονιά να περατώσουν ύλη περισσοτέρων  τάξεων, δηλ. προτείνονται και αυτοί για Κατατακτήριες Εξετάσεις με στόχο υψηλότερη βαθμίδα.

Αυτό σημαίνει ότι η ελάχιστη νομοθετημένη φοίτηση, από το διάταγμα, δεν είναι δεσμευτική για σπουδαστές με ιδιαίτερη έφεση και ότι το Ωδείο έχει τη διάθεση να προωθεί τους ταλαντούχους μαθητές του.

Σε περιπτώσεις μικρών ηλικιακά σπουδαστών ή σπουδαστών που στερούνται μουσικού οργάνου για τη μελέτη τους στο σπίτι, απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει κάποιος στα μεγαλύτερα επίπεδα, παρατηρείται η παραμονή τους σε μια σχολή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το παραπάνω δεν είναι ενδεικτικό της έφεσης (ταλέντου) του σπουδαστή και δεν προοιωνίζει την εξέλιξη του. Πολλοί σήμερα καταξιωμένοι μουσικοί, ήταν λιγότερο «τυπικοί» και παρέμειναν μεγαλύτερο διάστημα σε κάποια απ’ τα παραπάνω επίπεδα, ενώ άλλοι «τυπικότεροι» συμμαθητές τους, κάποια στιγμή εγκατέλειψαν…

Προκειμένου για σπουδές που στοχεύουν σε Απολυτήριο Τίτλο, ο χρόνος φοίτησης σε κάθε σχολή: Προκαταρκτική / Κατωτέρα / Μέση / Ανωτέρα, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το διπλάσιο της από το Διάταγμα, οριζόμενης ως ελάχιστη φοίτηση.

 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Μαθητές προερχόμενοι από άλλο Ωδείο, οφείλουν να προσκομίσουν το Βιβλιάριο Σπουδών τους, καθώς και Βεβαίωση, ως αποδεικτικά φοίτησής τους για τη μετεγγραφή τους.

Τα τυπικά αυτά στοιχεία, χρήσιμα και διαφωτιστικά σχετικά με την πορεία του σπουδαστή στο Ωδείο / Μουσική Σχολή, όπου φοιτούσε τα προηγούμενα χρόνια, δεν είναι δεσμευτικά για το Εθνικό Ωδείο

Όταν οι γνώσεις του, η τεχνική στο παίξιμο του οργάνου και η ύλη που έχει διδαχτεί παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις, είναι προφανές ότι ο νεοεισερχόμενος δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αντίστοιχης τάξης του Εθνικού Ωδείου, τότε με εισήγηση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, μπορεί να τους ζητηθεί να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις.

Για λόγους καθαρά ψυχολογικούς και για παραγωγική αξιοποίηση της εκπαιδευτικής χρονιάς, όταν οι γνώσεις υπολείπονται κατά πολύ από το δηλωθέν επίπεδο και ο σπουδαστής έχει τη διάθεση να καλύψει κάποια από τα «κενά» του, εμπιστευόμενος και υπακούοντας τον καθηγητή που γι’ αυτούς τους λόγους θα τον αναλάβει, προτείνεται η παραμονή του για 1 χρόνο, σε ένα προπαρασκευαστικό επίπεδο, με την ένδειξη «Υπό Κατάταξη» και με το κατάλληλο – εξατομικευμένο πρόγραμμα, με συχνό έλεγχο της προόδου του, μεταθέτει τις κατατακτήριες εξετάσεις για τον Οκτώβρη της επόμενης διδακτικής χρονιάς.

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι Ετήσιες Εξετάσεις Προόδου των μαθητών γίνονται από εξεταστές που ορίζονται από το Κεντρικό Εθνικό Ωδείο, έτσι ώστε να αξιολογείται η πρόοδος κάθε σπουδαστή όχι μόνο σε σύγκριση με το επίπεδο του Παραρτήματος, αλλά και με τους άλλους σπουδαστές της ίδιας τάξης, στοχεύοντας σε ένα – όσο το δυνατόν – ομοιογενές επίπεδο ανά την Ελλάδα.

Έτσι με τρόπο ρεαλιστικό, μπορεί να γίνουν επισημάνσεις στους εκκολαπτόμενους καλλιτέχνες και οι απαραίτητες παρατηρήσεις- συστάσεις στους διδάσκοντες και στους Διευθυντές των Παραρτημάτων, αναφορικά με την πρόοδο κάθε σπουδαστή και την απόδοση των Καθηγητών του Παραρτήματος.

 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι Προαγωγικές Εξετάσεις των οργάνων, οι Πτυχιακές και οι Διπλωματικές γίνονται  στο Κεντρικό Εθνικό Ωδείο (Μάγερ 18, Πλατεία Βάθη ),όπου οι σπουδαστές του Εθνικού Ωδείου Κεντρικού & Παραρτημάτων όλης της χώρας, λαμβάνουν Απολυτήριους Τίτλους της ίδιας εγκυρότητας και βαρύτητας.

 

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις γίνονται μέσα στον Οκτώβριο, κάθε σχολικής χρονιάς, και αφορούν μαθητές προερχομένους από άλλα Ωδεία χωρίς πιστοποιητικά σπουδών και για τους προερχόμενους από ιδιαίτερα-αδιαβάθμητα μαθήματα.

 

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΙΝΑΙ:

  • Κατατακτήριες:  01/10 -  20/10
  • Χειμερινές Προαγωγικές:  15/12 - 31/1
  • Θερινές Προαγωγικές και Επιθεωρήσεις:  5/5 - 30/6