ΑΡΜΟΝΙΟ

Είναι η πιο προσιτή, οικονομικά, λύση, έναντι του Πιάνου & του Δίσκαλου Αρμονίου, για την επαφή αρχαρίων σπουδαστών, μικρής ηλικίας αλλά και ενηλίκων, με τα πληκτροφόρα όργανα.

Η ευκολία μεταφοράς, η διασφάλιση σωστής τονικότητας, χωρίς κούρδισμα, το μικρό βάρος των πλήκτρων – έναντι του πιάνου- και οι πολλές ψηφιακές του δυνατότητες σε ήχους, ρυθμούς, ακομπανιαμέντα, παρέχουν μια μικρή ορχήστρα στα δάκτυλα των αρμονιστών (εκτελεστών).