ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΑΕΙ και ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Έμπειροι και εξειδικευμένοι καθηγητές του Ωδείου, μετά από αίτημα σπουδαστών και γονέων τους, αναλαμβάνουν την καθοδήγηση και προετοιμασία σπουδαστών για τα Μουσικά Τμήματα των Πανεπιστημίων, τις Μουσικές Ακαδημίες του Εξωτερικού, για το ABRSM, για τους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, αλλά και για τα Μουσικά Σχολεία.