ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Η ιδέα αυτή, διαδεδομένη στις αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού, εφαρμόζεται με επιτυχία εδώ και μια 10ετία περίπου, από την Καθηγήτρια μας του Πιάνου, Αλεξάνδρα Κορέλη, στους μαθητές της τάξης της.

Είναι ένα είδος σεμιναρίου, όπου  όλοι παίζουν έργα διαφόρων επιπέδων και «εκτίθενται» στη σκηνή, εισπράττοντας τα πάντοτε καλοπροαίρετα σχόλια των συμμαθητών τους, θετικά και αρνητικά.

Έτσι ενεργοποιούνται και τα 2 μέρη, τόσο αυτός που παίζει, όσο και οι ακροατές που καλούνται στη συνέχεια να του υποδείξουν και μεθόδους διόρθωσης τυχόν ατελειών ή λαθών, πάντα προς όφελος της μουσικής.

Ερχόμενος μετά στη θέση του ακροατή, δηλαδή ακούγοντας κάποιον άλλο συμμαθητή του να παίζει, ανασύρει και αυτός από τη μνήμη του και από προσωπική εμπειρία, τεχνικές και μεθόδους, που διδάσκεται στο τακτικό εβδομαδιαίο μάθημα και που πολλές φορές εφαρμόζει μηχανικά επί σειρά ετών, των οποίων διαπιστώνοντας την ορθότητα, τις εστερνίζεται και δια της επαναλήψεως, τις εμπεδώνει.

Τέλος ο προβληματισμός, ο διάλογος και η επιχειρηματολογία, υποβοηθούν την ανάπτυξη της μουσικοκριτικής ικανότητας, και από πολύ νωρίς, συντελούν στη διαμόρφωση του σωστού και όχι του παθητικού ακροατή, που διακρίνει και εκτιμά τις καλές εκτελέσεις!