25 Ιουλίου 2015

Θερμά Συγχαρητήρια

Στους σπουδαστές του Παραρτήματός μας

που αποφοίτησαν κατά το σχολικό έτος 2014-15

στις Απολυτήριες Εξετάσεις του Εθνικού Ωδείου:

 


ΠΤΥΧΙΑ ΠΙΑΝΟΥ


 

Καλδή Ελισσάβετ,  με «Άριστα»

τάξη Μιχαέλας Παυλίδη

Μερκούρη Αθηνά,  με «Λίαν Καλώς»

τάξη Αλεξάνδρας Κορέλη

Μερκούρης Κωνσταντίνος,  με «Άριστα»

τάξη Αλεξάνδρας Κορέλη

 


ΠΤΥΧΙΑ ΚΙΘΑΡΑΣ


 

Βάσσης Ευστράτιος, με «Άριστα» και Δικαίωμα     

Δεξιοτεχνίας,   τάξη Γιώργου Γιαννόπουλου

Σπηλιόπουλος Λάμπρος,  με «Άριστα»

τάξη Αστρινού Καραγιωργάκη